Gud och vetenskap

Är det en myt att religion och vetenskap är förenliga?

Om man analyserar frågan grundligt (vilket man borde) står valet mellan att förena den vetenskapliga metoden med den materialistiska naturalismen (som hävdar att människan vare sig har fri tanke eller fri vilja), eller med religion (som hävdar att människan är fri i tanke, ord och gärning).

Om fri tanke och fri vilja är förutsättningar för att bedriva vetenskap är svaret givet. Om fri tanke och fri vilja inte anses vara förutsättningar för att bedriva vetenskap, vad är då den vetenskapliga metoden bra för?

PC Haaland (från föreläsningsserie)

Ladda ner pdf

Den vetenskapliga metoden