PC Haaland

Finansinspektör, risktillsyn försäkring.

Före detta managementkonsult och ubåtsofficer.

Passionerat intresserad av vetenskap, den vetenskapliga metoden, modeller av verkligheten, blues och Retraction Watch.

Förundrad över att synen på människan, religion och vetenskap är den samma idag som på 1930-talet.

Aktiv i Positiva Pengar, en folkrörelse som vill att enbart Riksbanken ska ha rätt att skapa pengar.

 

Blog