List

En kall aprilnatt 1945, bara några veckor innan Tyskland kapitulerar i Andra Världskriget, smyger sig en tysk ubåt ut från Genoas hamn. Ombord finns SS-officeren Hugo Ternst och en stor mängd stulen konst som ska finansiera flera högtstående nazisters flykt och nya liv i Argentina.

Drygt sjuttio år senare upptäcker den gamle kriminal-inspektören George Riddle vid Interpol att någon är i färd med att genomföra ett bedrägeri som liknar det hans far genomförde efter kriget, en hemlighet som bara en handfull män inom konstvärlden känner till. Riddle måste till varje pris hindra att bedrägeriet genomförs eftersom ett avslöjande skulle innebära katastrof, både för honom själv och för hela världens konsthandel.

Två unga poliser får i uppdrag att hjälpa Interpol, en i Sverige och en i Kina. De vet inget om Riddles hemlighet men båda de unga männen har tre egenskaper som Riddle behöver: De är poliser, konstintresserade och ekonomiskt oberoende.

Men de två unga poliserna har en fjärde egenskap som Riddle inte vet om. En egenskap som också SS-officeren Hugo Ternst hade. Längtan efter svaret på en av världens äldsta gåtor.

PC Haaland

Planerad publicering 2017