Varför något istället för inget?

For surely "nothing" is every bit as physical as "something," especially if it is to be defined as the "absence of something". (Laurence Krauss, A Universe from Nothing)

Inget är något. Ingen är någon. Ingenstans är någonstans. Nya definitioner av vedertagna begrepp är det första tecknet på att något är fel med en modell av verkligheten. Man kan inte definiera bort ett problem, man måste lösa problemet.

Ingen har skapat presentationen som kan laddas ner från ingenstans. Filen är 2,7 MB och innehåller ... inget. Eller?

Nonsense remains nonsense, even when spoken by world-famous scientists. (John Lennox)

PC Haaland (från föreläsningsserie)